Krone Fleet Logo Krone Fleet Logo

LANGTIDSLEJE

FÆRRE FORPLIGTELSER OG MERE RO!

Vi tilbyder løsninger, hvor du minimerer din egen kapitalbinding og dermed får et økonomisk frirum til andre investeringer. Derudover skal du ikke spekulere på selve driften af køretøjerne, da vi altid stiller moderne, effektive og driftsikre køretøjer til rådighed. Du behøver heller ikke bekymre dig om restværdierne, det er helt vores ansvar. Vi skræddersyer kontrakterne til dig mht. både løbetid, servicepakker og mange andre forskellige servicemuligheder, så du kan spare både tid og energi. Vores servicekontrakter har faste månedlige ydeser og et omkostningsloft i tilfælde af ulykker eller skader. Dvs. ingen uventede udgifter - det giver ro . Med en langtidsleje kontrakt, får du mange fordele allerede fra dag ét og flere år frem. Mister du dit kørselsgrundlag eller ændres kravene til trailerflåden i løbet af den aftalte lejeperiode, finder vi en løsning i fællesskab.

Fordelene ved langtids leje:

  • Ingen kapitalbinding
  • Faste månedlige ydelser
  • Individuel tilpasset kontrakt
  • Moderne køretøjer
  • Omfattende vedligeholdelses- og servicepakker
  • Fri for restværdi risiko
  • Optimal planlægning og omkostningsgennemsigtighed